Samostalne izložbe

2024. "Polifonija struktura" Galerija Kulturnog centra, Osijek

2023. Ornamentalne strukture, Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

2023. Ornamentalne strukture, Franjevački muzej i galerija, Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina

2023. Rektorat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek

2022. Geometrija prožetosti, Gradski muzej Vukovar, Galerija Oranžerija, Vukovar

2022. Fraktalne partiture, Gradska galerija Fonticus, Grožnjan

2018. „Dekorativna geometrija”, Dom kulture, Nova Gradiška

2017. TTF galerija, Tekstilno- tehnološki fakultet, Zagreb

2017. Regalerija by Regeneracija, Zabok

2016. Muzej grada Iloka, Ilok

2015. „Kvadratura ornamenta” Kninski muzej, Knin

2014. „Ornamentalne permutacije” Galerija Vladimir Bužančić, Zagreb

2014. „Permutacije”, Ružičkina kuća (Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad HAZU), Vukovar

2014. „Permutacije”, Centar za kulturu (Ogranak Matice Hrvatske), Beli Manastir

2011. „Istkani kodovi” Galerija HDLU-a Kazamat, Osijek

2010. Galerija Događanja, Zagreb

2009. Klub kulture, Križevci

2009. Galerija likovnih umjetnosti  „Slavko Kopač“, Vinkovci

2007. Hrvatski klub Augusta Šenoe, Pečuh, Mađarska.